کیفیت هوای تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰/شاخص کیفیت هوا به ۵۶ رسید

کیفیت هوای تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰/شاخص کیفیت هوا به ۵۶ رسید


جیک و جیک -
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۵۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

برچسب‌ها:

کیفیت هوای تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ شاخص کیفیت هوا ۵۶ رسید

به اشتراک بگذارید: