چه‌ کسی «معلم»‌ها را می‌کُشد؟

چه‌ کسی «معلم»‌ها را می‌کُشد؟


جیک و جیک - ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ شمسی مردم ایران خبردار شدند که مردی که معلم بود به آسمان رسیده است و بیش‌تر قدر معلم‌ها را دانستند و آن روز شد روز معلم. آن سال‌ها دوره‌ای بود که معلم‌ها را می‌کشتند بعضی‌ها!
برچسب‌ها:

چه کسی معلم ها را می

به اشتراک بگذارید: