ایجاد زیرساخت فیبر نوری در راستای تحقق شهر هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

ایجاد زیرساخت فیبر نوری در راستای تحقق شهر هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات


جیک و جیک -
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت در راستای تحقق شهر هوشمند اقدام به ایجاد زیرساخت فیبرنوری در سطح شهر رشت کرده است.

برچسب‌ها:

ایجاد زیرساخت فیبر نوری راستای تحقق شهر هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات

به اشتراک بگذارید: