پیگیری دستگاه قضایی برای احیای تولید در شرکت ابریشم گیلان

پیگیری دستگاه قضایی برای احیای تولید در شرکت ابریشم گیلان


جیک و جیک -
دادستان مرکز استان گیلان گفت: دستگاه قضایی موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین مالک شرکت ابریشم گیلان را مکلف کرد تا سریعا برای از سرگیری تولید در این شرکت اقدام کند.

برچسب‌ها:

پیگیری دستگاه قضایی احیای تولید شرکت ابریشم گیلان

به اشتراک بگذارید: