اردیبهشت ماه می‌تواند دوره صعود شاخص باشد / ۶۰ تا ۷۰ درصد سهامداران خرد در زیان‌های سنگین هستند

اردیبهشت ماه می‌تواند دوره صعود شاخص باشد / ۶۰ تا ۷۰ درصد سهامداران خرد در زیان‌های سنگین هستند


جیک و جیک - یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از دلایل ریزش شاخص ‌و‌ شرایط امروز بازار سرمایه، فروش بیش از حد حقوقی‌ها در ۹ ماه اخیر بود.
برچسب‌ها:

اردیبهشت ماه می تواند دوره صعود شاخص باشد ۶۰ تا ۷۰ درصد سهامداران خرد زیان های سنگین هستند

به اشتراک بگذارید:
136