ساخت خانه با کیسه‌های پلاستیکی!

ساخت خانه با کیسه‌های پلاستیکی!


جیک و جیک - یک کارخانه بازیافت پلاستیک اخیرا در آلمیره هلند افتتاح شده است تا یک مشکل خاص را حل کند و آن مشکل، پلاستیک‌های مخلوط هستند. هدف آنها این است که زباله‌های پلاستیکی را به بلوک‌های ساختمانی برای خانه‌ها تبدیل کنند.
برچسب‌ها:

ساخت خانه کیسه های پلاستیکی

به اشتراک بگذارید: