همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زده بودند را بخشیدم

همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زده بودند را بخشیدم


جیک و جیک -
وزیر خارجه گفت: همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زده بودند را بخشیدم. امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند.

برچسب‌ها:

همه کسانی باور خودم من تهمت افترا زده بودند را بخشیدم

به اشتراک بگذارید: