نقش معلم در تحقق ماموریت‌های نظام تعلیم و تربیت بی‌بدیل است

نقش معلم در تحقق ماموریت‌های نظام تعلیم و تربیت بی‌بدیل است


جیک و جیک -
عاملی در پیامی به مناسبت روز معلم، نقش معلم و استاد در تحقق ماموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی را بی‌بدیل دانست.

برچسب‌ها:

نقش معلم تحقق ماموریت های نظام تعلیم تربیت بدیل است

به اشتراک بگذارید: