این فرد در توجیه عادی سازی امارات با صهیونیست‌ها رکورد زد!

این فرد در توجیه عادی سازی امارات با صهیونیست‌ها رکورد زد!


جیک و جیک -
به نظر می رسد اشتهاء امارات در عادی سازی روابط با صهیونیست ها بخشی از اشتهاء دائمی این کشور برای حضور در کتاب گینس به خاطر داشتن بزرگترین ،طولانی ترین ،بیشترین و ... باشد.

برچسب‌ها:

این فرد توجیه عادی سازی امارات صهیونیست ها رکورد زد

به اشتراک بگذارید: