تزریق ۵ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

تزریق ۵ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه


جیک و جیک - بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۷+۳ با هدف رشد بازارسرمایه توسط رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری سخنگوی دولت رونمایی شد. رییس سازمان بورس می گوید هر یک از بندهای دهگانه این بسته حاوی منابع مشخصی است و جمع این منابع همراه با راهکار های جدید و توسعه ابزارها به تقویت مستمر و پایدار طرف تقاضا منجر می‌شود.
برچسب‌ها:

تزریق هزار میلیارد تومان بازار سرمایه

به اشتراک بگذارید:
136