رئیس کل دادگستری با زندانیان استان قزوین ارتباط تصویری برقرار کرد

رئیس کل دادگستری با زندانیان استان قزوین ارتباط تصویری برقرار کرد


جیک و جیک -
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ارتباطی از طریق ویدئو کنفرانس با زندانیان استان برقرار شد و طی این نشست به تقاضای 9 نفر از مددجویان رسیدگی شد.

برچسب‌ها:

رئیس کل دادگستری زندانیان استان قزوین ارتباط تصویری برقرار کرد

به اشتراک بگذارید: