ببینید | جهنم کرونایی در هند

ببینید | جهنم کرونایی در هند


جیک و جیک - تصاویری از اجساد فوتی‌ها در گوشه و کنار خیابان تا بیمارستان‌های مملو از کرونایی و کمبود شدید اکسیژن را مشاهده می کنید. منبع: توئیت پرس
برچسب‌ها:

ببینید جهنم کرونایی هند

به اشتراک بگذارید: