اقتصاد سپید از دل سیاه چادرهای عشایری

اقتصاد سپید از دل سیاه چادرهای عشایری


جیک و جیک - یک بار دیگر صدای اصالت و فرهنگ غنی عشایر خراسان شمالی طنین انداز شده است و دوباره زنان عشایر دست به کار شده اند.
برچسب‌ها:

اقتصاد سپید دل سیاه چادرهای عشایری

به اشتراک بگذارید: