ایران می‌تواند میادین نفتی و گازی مشترک را با همسایگان توسعه دهد؟

ایران می‌تواند میادین نفتی و گازی مشترک را با همسایگان توسعه دهد؟


جیک و جیک - یک کارشناس حوزه انرژی گفت: توسعه میادین مشترک ارتباطی به روابط سیاسی ما با عربستان، کویت و عراق ندارد، حتی ما می‌توانیم با عربستان اختلاف داشته باشیم ولی حوزه مشترک را بدون تداخل توسعه دهیم.
برچسب‌ها:

ایران می تواند میادین نفتی گازی مشترک را همسایگان توسعه دهد

به اشتراک بگذارید:
136