کنار زدن پرده ابهام از خیام

کنار زدن پرده ابهام از خیام


جیک و جیک - چهارمین نشست از نشست‌های «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه» با موضوع «گریز از خودکامگی در رباعیات خیام» و «نسبت عمر خیام با گفتمان خیامیّت» برگزار می‌شود.
برچسب‌ها:

زدن پرده ابهام خیام

به اشتراک بگذارید: