اراده جمعی دولت و مجلس حمایت از بورس است

اراده جمعی دولت و مجلس حمایت از بورس است


جیک و جیک - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک‌مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد: اراده جمعی دولت و مجلس حمایت از بازار سرمایه و اقدام برای افزایش اعتماد سهامداران به بازارسرمایه است.
برچسب‌ها:

اراده جمعی دولت مجلس حمایت بورس است

به اشتراک بگذارید:
136