لزوم قرار گیری اطلاعات واکسیناسیون بر روی سایت شفاف

لزوم قرار گیری اطلاعات واکسیناسیون بر روی سایت شفاف


جیک و جیک -
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اطلاعات واکسیناسیون افرادی که در شهرداری واکسن تزریق کرده اند با سرعت بیشتری روی سایت شفاف بارگذاری شود.

برچسب‌ها:

لزوم قرار گیری اطلاعات واکسیناسیون بر روی سایت شفاف

به اشتراک بگذارید: