عبدالحسین نوشین؛ معلم شایسته تئاتر

عبدالحسین نوشین؛ معلم شایسته تئاتر


جیک و جیک -
محسن حسینی در یادداشتی نوشت: امروز دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ است و به عبارتی بهانه نگارشی این جریده کوچک هم، سال مرگ عبدالحسین نوشین در نیم قرن گذشته است که در مسکو در چنین روزی در تبعید و اقامت اجباری و در تنهایی مطلق بر اثر سرطان معده رخ از جهان برمی‌کشد و دریغ از سرزمین و به‌ویژه کارگزاران و دست‌اندر‌کاران تئاتری که هنوز بزرگداشتی درخور این معلم شایسته تئاتر برپا نکرده‌اند.

برچسب‌ها:

عبدالحسین نوشین معلم شایسته تئاتر

به اشتراک بگذارید: