بسیار ی سازندگان دوتار خراسان در حق موسیقی خیانت می‌کنند/ هنگام ساخت دوتار اجزای آن را طی ۹ ماه چندبار می‌جوشانم/ اگر میلیون‌ها تومان پول بدهند ساز غیراصیل نمی‌سازم

بسیار ی سازندگان دوتار خراسان در حق موسیقی خیانت می‌کنند/ هنگام ساخت دوتار اجزای آن را طی ۹ ماه چندبار می‌جوشانم/ اگر میلیون‌ها تومان پول بدهند ساز غیراصیل نمی‌سازم


جیک و جیک -
سلمان سلیمانی می‌گوید: سازندگانی که سازهای غیراستاندارد و غیراصیل می‌سازند به فرهنگ و هنر کهن منطقه خیانت می‌کنند. سازندگانی که با این رویه کار می‌کنند می‌خواهند با ساخت سازهای غیر متعارف خودشان را مطرح کنند.

برچسب‌ها:

بسیار سازندگان دوتار خراسان حق موسیقی خیانت می کنند هنگام ساخت دوتار اجزای آن را طی ماه چندبار می جوشانم اگر میلیون ها تومان پول بدهند ساز غیراصیل نمی سازم

به اشتراک بگذارید: