گزارش حناچی از انحراف در واکسیناسیون پاکبان‌ها/تزریق واکسن به افراد فاقد رابطه استخدامی با شهرداری، رانندگان جرثقیل و کارمندان

گزارش حناچی از انحراف در واکسیناسیون پاکبان‌ها/تزریق واکسن به افراد فاقد رابطه استخدامی با شهرداری، رانندگان جرثقیل و کارمندان


جیک و جیک -
شهردار تهران گفت: ۴۴ نفر پرسنل بازیافت، ۱۰۰ نفر پاکبان، ۱۲ نفر کارمند، ۱۳ نفر فاقد رابطه استخدامی با شهرداری تهران با هویت مشخص، ۲ نفر راننده جرثقیل، ۹ نفر راننده خودرو سرویس، یک نفر شهربان و ۱۷ نفر کارگر فضای سبز واکسن دریافت کردند.

برچسب‌ها:

گزارش حناچی انحراف واکسیناسیون پاکبان ها تزریق واکسن افراد فاقد رابطه استخدامی شهرداری رانندگان جرثقیل کارمندان

به اشتراک بگذارید: