اثرات تغییر نرخ بهره بانکی در بازارسرمایه

اثرات تغییر نرخ بهره بانکی در بازارسرمایه


جیک و جیک - عباسعلی حقانی نسب معتقد است همه چیز در اقتصاد به نرخ بهره مرتبط است؛ در همین راستا برای حمایت از بازار سرمایه نیز باید به سمت کاهش نرخ بهره بانکی برویم، چراکه تاکید بیشتر بر انجام این کار کمک می‌کند تا ساختار اقتصادی اصلاح شود. شایان ذکر است که این موضوع حتی به نفع نظام بانکی کشور نیز هست.
برچسب‌ها:

اثرات تغییر نرخ بهره بانکی بازارسرمایه

به اشتراک بگذارید:
136