کیفیت هوای اصفهان سالم است

کیفیت هوای اصفهان سالم است


جیک و جیک -
کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز 12 اردیبهشت ماه با قرار گرفتن روی شاخص ۹۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

برچسب‌ها:

کیفیت هوای اصفهان سالم است

به اشتراک بگذارید: