صعود به ارتفاعات و تردد در حاشیه رودخانه ها ممنوع است

صعود به ارتفاعات و تردد در حاشیه رودخانه ها ممنوع است


جیک و جیک -
معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به احتمال تقویت ناپایداری‌های جوی و دریایی، توصیه می شود از قرارگیری و تردد در حاشیه رودخانه ها، صعود به ارتفاعات و چرای دام درمناطق مرتفع خودداری شود.

برچسب‌ها:

صعود ارتفاعات تردد حاشیه رودخانه ها ممنوع است

به اشتراک بگذارید: