سازمان جهانی بهداشت مصرف اضطراری واکسن مدرنا را صادر کرد

سازمان جهانی بهداشت مصرف اضطراری واکسن مدرنا را صادر کرد


جیک و جیک -
سازمان جهانی بهداشت واکسن کرونای ۲ دوزه شرکت داروسازی «مدرنا» را در فهرست واکسن های کرونایی قرار داد که برای مصرف اضطراری استفاده می شوند.

برچسب‌ها:

سازمان جهانی بهداشت مصرف اضطراری واکسن مدرنا را صادر کرد

به اشتراک بگذارید: