ببینید "سلطان جوجه" هم رسید!

ببینید "سلطان جوجه" هم رسید!


جیک و جیک - قیمت جوجه یک روزه، از قیمت مصوب ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار سیاه به بیش از ۷ هزار تومان رسیده است. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.
برچسب‌ها:

ببینید سلطان جوجه هم رسید

به اشتراک بگذارید:
136