45درصد جمعیت همدان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

45درصد جمعیت همدان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند


جیک و جیک -
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان گفت: ۴۵ درصد جمعیت استان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و ۷۰ درصد بیمه شدگان هم از جامعه کارگری هستند.

برچسب‌ها:

45درصد جمعیت همدان زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

به اشتراک بگذارید: