سد زاینده رود تنها ۲۸ درصد آب دارد

سد زاینده رود تنها ۲۸ درصد آب دارد


جیک و جیک -
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون 28 درصد از حجم ذخیره آب زاینده‌رود پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است.

برچسب‌ها:

سد زاینده رود تنها ۲۸ درصد آب دارد

به اشتراک بگذارید: