بورس معلول تورم است، نه علت آن

بورس معلول تورم است، نه علت آن


جیک و جیک - مطالعات صورت گرفته بر بازار سهام و فاکتورهای اقتصادی نشان می‌دهد، بورس همواره از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ نقدینگی تأثیر می‌پذیرد و رابطه بالعکس که نشان‌دهنده تأثیر بورس بر نرخ تورم باشد، به لحاظ تئوری و عملی تائید نشده است.
برچسب‌ها:

بورس معلول تورم است نه علت آن

به اشتراک بگذارید: