راه جدیدی برای «رابطه‌بازی» گشوده شده است؟

راه جدیدی برای «رابطه‌بازی» گشوده شده است؟


جیک و جیک - چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبه‌ای مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به مستندنگاری سینمایی طرح‌های بزرگ و پروژه‌ای مهم خبر داد، خبری که در آغاز موجی از شادی در میان برخی از مستندسازان در پی داشت ولی به تدریج نگرانی‌هایی از بابت اجرای آن ایجاد شد تا جایی که برخی این دغدغه را مطرح کردند که با اجرای این مصوبه، زمینه‌ای تازه برای رابطه بازی ایجاد می‌شود. 
برچسب‌ها:

راه جدیدی رابطه بازی گشوده شده است

به اشتراک بگذارید: