پیغام یک ایرانی از تاجیکستان به یحیی

پیغام یک ایرانی از تاجیکستان به یحیی


جیک و جیک - لژیونر ایرانی باشگاه فَیضکند تاجیکستان گفت: توصیه من به «یحیی گل‌محمدی» این است که به هیچ وجه استقلال تاجیکستان را دست کم نگیرید.
برچسب‌ها:

پیغام یک ایرانی تاجیکستان یحیی

به اشتراک بگذارید: