شب قدر، مبدا حرکت به سوی خیر

شب قدر، مبدا حرکت به سوی خیر


جیک و جیک - پروردگار هیچ عملی را از کافر و مشرک و منافق نمی‌پذیرند، کار با منت را نمی‌پذیرند، اعمال با ریا را نمی‌پذیرند و عمل بدون ولایت اهل بیت پیامبر (ص) را هرگز قبول نمی‌کند.
برچسب‌ها:

شب قدر مبدا حرکت سوی خیر

به اشتراک بگذارید: