نقش ویژه‌ کارگران در تحقق شعار سال

نقش ویژه‌ کارگران در تحقق شعار سال


جیک و جیک -
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس کارگران را بازوان پرتوان جامعه برای رسیدن به رشد، تعالی و شکوفایی دانست و افزود: امیدواریم در سالی که مزین به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است کارگران زحمت‌کش شرکت نفت ستاره خلیج فارس مایه سرافرازی ایران و منشأ آثار خیر باشند.

برچسب‌ها:

نقش ویژه کارگران تحقق شعار سال

به اشتراک بگذارید: