خطر واقعی تجزیه کشور و تلاش برای ضربه زدن به آن از داخل است

خطر واقعی تجزیه کشور و تلاش برای ضربه زدن به آن از داخل است


جیک و جیک -
رئیس‌جمهور تونس گفت خطری که کشورها را تهدید می‌کند تروریسم نیست بلکه تجزیه کشورها از داخل است.

برچسب‌ها:

خطر واقعی تجزیه کشور تلاش ضربه زدن آن داخل است

به اشتراک بگذارید: