ردصلاحیت داوطلبان شوراها توسط رئیس مجلس به صورت ویژه پیگیری شود

ردصلاحیت داوطلبان شوراها توسط رئیس مجلس به صورت ویژه پیگیری شود


جیک و جیک -
رئیس شورای شهر تهران گفت:‌ با توجه به اینکه نظارت در انتخابات شورا برعهده مجلس است، از رئیس مجلس انتظار داریم تا با پیگیری ردصلاحیت داوطلبان شوراها نسبت به رسیدگی به اعتراض کاندیداها توجه ویژه داشته باشند.

برچسب‌ها:

ردصلاحیت داوطلبان شوراها توسط رئیس مجلس صورت ویژه پیگیری شود

به اشتراک بگذارید: