نیروی انسانی باعث افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه‌ای می‌شود

نیروی انسانی باعث افزایش ظرفیت تولید و طرح های توسعه‌ای می‌شود


جیک و جیک -
عطاالله معروخانی ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته در شرکت فولاد هرمزگان و تبریک روز کارگر با تاکید بر نقش کارگران در صنعت و تولید گفت : کارگران، شریف ترین و زحمتکش ترین طبقه اجتماع هستند و دست و بازوی پر توان و تلاش گر و همت والای آنها ،باعث گردش چرخه های صنعت و تولید در جامعه می شود .

برچسب‌ها:

نیروی انسانی باعث افزایش ظرفیت تولید طرح های توسعه می شود

به اشتراک بگذارید: