وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای ادغام آماده‌اند؟

وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای ادغام آماده‌اند؟


جیک و جیک -
عضو کمیسیون انرژی گفت: تا زمانی که زیرساخت ایجاد نشود تشکیل وزارتخانه واحد انرژی و ادغام نفت و نیرو کاری اشتباه است.

برچسب‌ها:

وزارتخانه های نفت نیرو ادغام آماده اند

به اشتراک بگذارید: