توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک؛ زیر سایه مذاکرات قدرتمند سیاسی/ همکاری‌های نفتی ایران و عربستان آغاز خواهد شد؟

توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک؛ زیر سایه مذاکرات قدرتمند سیاسی/ همکاری‌های نفتی ایران و عربستان آغاز خواهد شد؟


جیک و جیک -
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی کشورها به دلیل مشکلات سیاسی که باهم دارند، قوت نمی‌گیرد و از طرف دیگر تا زمانی‌که ما به سطح برداشت بالا و قابل رقابت با عربستان در حوزه برداشت از میادین مشترک نرسیم و به عبارتی توازن قدرت در برداشت از میادین مشترک نداشته باشیم، مذاکره نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.

برچسب‌ها:

توسعه یکپارچه میادین نفتی مشترک زیر سایه مذاکرات قدرتمند سیاسی همکاری های نفتی ایران عربستان آغاز خواهد

به اشتراک بگذارید: