آماده‌سازی دو مرز عراق برای ترانزیت بین ایران و سوریه/ نمایشگاه تجاری سوریه خردادماه برگزار می‌شود

آماده‌سازی دو مرز عراق برای ترانزیت بین ایران و سوریه/ نمایشگاه تجاری سوریه خردادماه برگزار می‌شود


جیک و جیک -
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در مورد تجارت با سوریه موضوع حمل و نقل است. وزیر راه عراق قول‌هایی در این مورد داده و ظاهراً دو مرز را برای این کار آماده می‌کنند.

برچسب‌ها:

آماده سازی دو مرز عراق ترانزیت بین ایران سوریه نمایشگاه تجاری سوریه خردادماه برگزار می شود

به اشتراک بگذارید: