فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در مقابله با کرونا نقش بی بدیلی دارند / هیچ الگویی برای معلمان شایسته تر از شهید مطهری نیست

فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در مقابله با کرونا نقش بی بدیلی دارند / هیچ الگویی برای معلمان شایسته تر از شهید مطهری نیست


جیک و جیک -
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی تاثیر بیشتری از اعمال محدودیت در مقابله با کرونا دارد، گفت: جامعه فرهنگیان در این راستا نقش مهمی ایفا می کنند.

برچسب‌ها:

فرهنگیان کهگیلویه بویراحمد مقابله کرونا نقش بدیلی دارند هیچ الگویی معلمان شایسته تر شهید مطهری نیست

به اشتراک بگذارید: