فصل مهاجم شدن گاندوها رسید

فصل مهاجم شدن گاندوها رسید


جیک و جیک - این روزها دقیقا همان زمانی است که نباید نزدیک گاندوها شد،غریزه حفاظت از فرزندان در فصل زادو ولد، گاندوهای گوشه‌گیر را از انزوا خارج می‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست از ساکنان اطراف زیستگاه‌های «گاندو» خواسته است که برای حفاظت از فرزندانشان اجازه نزدیک شدن را به این زیستگاه‌ها ندهند.
برچسب‌ها:

فصل مهاجم شدن گاندوها رسید

به اشتراک بگذارید:
->>