تداوم خشکسالی عامل خالی شدن سکنه بعضی از روستاهای سپیدان و بیضا شد

تداوم خشکسالی عامل خالی شدن سکنه بعضی از روستاهای سپیدان و بیضا شد


جیک و جیک -
نماینده سپیدان و بیضا گفت: مردم مناطق روستایی در شهرستان های سپیدان و بیضا به سبب تداوم خشکسالی و کم آبی دچار مشکلات فراوان شده اند و برخی از روستاها از سکنه خالی شده است، باید با ایجاد منابع درآمدی جدید در این روستاها از روند مهاجرت های ناخواسته کاست و زمینه و انگیزه لازم برای ماندگاری روستاییان را فراهم کرد.

برچسب‌ها:

تداوم خشکسالی عامل خالی شدن سکنه بعضی روستاهای سپیدان بیضا

به اشتراک بگذارید: