ببینید جودوی ایران چجوری خاک شد!

ببینید جودوی ایران چجوری خاک شد!


جیک و جیک - محرومیت جودوی ایران تا شهریور ۱۴۰۲ از رقابت‌های جهانی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.
برچسب‌ها:

ببینید جودوی ایران چجوری خاک

به اشتراک بگذارید: