بازیگری را به خاطر معلمی کنار گذاشت

بازیگری را به خاطر معلمی کنار گذاشت


جیک و جیک - بیست و اندی سال پیش جوان اول فیلم «دل و دشنه» تکلیف خود را مشخص کرد؛ بازیگری را کنار گذاشت و معلمی را انتخاب کرد.
برچسب‌ها:

بازیگری را خاطر معلمی گذاشت

به اشتراک بگذارید: