هیچ مذاکره‌ای بدون اجازه رهبری انجام نشده است/ بستن جامعه زمینه‌ساز بروز کنش و واکنش خشونت‌آمیز می‌شود/ بده بستان تعریف شده‌ای در کشور وجود دارد/ تعادل در بهره‌مندی از مواهب به هم بخورد، صدایشان در می‌آید

هیچ مذاکره‌ای بدون اجازه رهبری انجام نشده است/ بستن جامعه زمینه‌ساز بروز کنش و واکنش خشونت‌آمیز می‌شود/ بده بستان تعریف شده‌ای در کشور وجود دارد/ تعادل در بهره‌مندی از مواهب به هم بخورد، صدایشان در می‌آید


جیک و جیک -
حسین دهقان گفت: همواره در همه سیستم‌ها تخلف، قانون‌شکنی، رانتخواری و رانت‌جویی وجود دارد، مهم این است که شما اجازه ندهید رانتخواری مبنا شود. اکنون همه می‌خواهند استفاده کنند و در این میان اگر یکی را گفتی نکن، صدایش در می‌آید. می‌خواهم بگویم بده بستان تعریف شده‌ای وجود دارد که رعایت هم را می‌کنند.

برچسب‌ها:

هیچ مذاکره اجازه رهبری انجام نشده است بستن جامعه زمینه ساز بروز کنش واکنش خشونت آمیز می شود بده بستان تعریف شده کشور وجود دارد تعادل بهره مندی مواهب هم بخورد صدایشان می آید

به اشتراک بگذارید: