سوگواره ای برای امام علی؛ جراحت علی(ع)‌

سوگواره ای برای امام علی؛ جراحت علی(ع)‌


جیک و جیک - امام بیش از آنکه به شمشیر ابن ملجم جراحت یافته باشد،‌ به شمشیر جهالت و جمود مجروح شده بود.
برچسب‌ها:

سوگواره امام علی جراحت علی

به اشتراک بگذارید: