مجلس یازدهم نمی‌تواند نهادهای حاکمیتی را ضابطه مند کند/ تغییر در بودجه کشور را دچار تورم 50 درصدی می‌کند!/ تغییرات در بودجه بدون رای صحن علنی مجلس خلاف قانون است

مجلس یازدهم نمی‌تواند نهادهای حاکمیتی را ضابطه مند کند/ تغییر در بودجه کشور را دچار تورم 50 درصدی می‌کند!/ تغییرات در بودجه بدون رای صحن علنی مجلس خلاف قانون است


جیک و جیک -
نماینده‌ مجلس نهم‌ و دهم گفت: افزایش و کاهش بودجه صدا و سیما و یا سایر ارگان ها بر عهده تشخیص کمیسیون تلفیق است، این مجلس که ادعای انقلابی بودن را دارد وارد این مسیر نمی‌شود که نهادهای حاکمیتی ضابطه مند و قانون مند شوند.

برچسب‌ها:

مجلس یازدهم نمی تواند نهادهای حاکمیتی را ضابطه مند کند تغییر بودجه کشور را دچار تورم 50 درصدی می کند تغییرات بودجه رای صحن علنی مجلس خلاف قانون است

به اشتراک بگذارید: