واکنش های ادامه دار به دستکاری در بودجه 1400

واکنش های ادامه دار به دستکاری در بودجه 1400


جیک و جیک - برنا نوشت:نماینده‌ مجلس نهم‌ و دهم گفت: افزایش و کاهش بودجه صدا و سیما و یا سایر ارگان ها بر عهده تشخیص کمیسیون تلفیق است، این مجلس که ادعای انقلابی بودن را دارد وارد این مسیر نمی‌شود که نهادهای حاکمیتی ضابطه مند و قانون مند شوند.
برچسب‌ها:

واکنش های ادامه دار دستکاری بودجه 1400

به اشتراک بگذارید: