تله انفجاری جلوی پای محمود احمدی نژاد

تله انفجاری جلوی پای محمود احمدی نژاد


جیک و جیک - یک چهره اصولگرا گفت: به نظر می‌آید احمدی نژاد به دنبال فضاسازی است که خودش را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی مطرح کند و آرای خاکستری را به سمت خودش سرازیر کند.
برچسب‌ها:

تله انفجاری جلوی پای محمود احمدی نژاد

به اشتراک بگذارید: