ناامیدی مردم می‌تواند پایگاه مناسبی برای رشد قدرت‌های افراطی باشد/ بحران پاندمی مشکلات طبقه کارگر را دوچندان کرده است

ناامیدی مردم می‌تواند پایگاه مناسبی برای رشد قدرت‌های افراطی باشد/ بحران پاندمی مشکلات طبقه کارگر را دوچندان کرده است


جیک و جیک -
استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان گفت: کمک‌های مالی و بسته‌های حمایتی گرچه از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، اما تنها مرهمی‌ کوتاه‌مدت هستند. نکته اصلی بازیابی اقتصادی پس از بحران فعلی است. به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها، آنچه اهمیت دارد حفظ سرمایه یک کسب‌وکار است و نه ادامه حیات کسانی که با کار خود این حیات را ممکن کرده‌اند.

برچسب‌ها:

ناامیدی مردم می تواند پایگاه مناسبی رشد قدرت های افراطی باشد بحران پاندمی مشکلات طبقه کارگر را دوچندان کرده است

به اشتراک بگذارید: