790 کودک کار تهرانی در مراکز بهزیستی پذیرش شدند/ 80 درصد کودکان کار در ایران را اتباع تشکیل می‌دهند/ پذیرش 14 هزار کودک کار در سال 98 به 7 هزار کودک در سال گذشته رسید

790 کودک کار تهرانی در مراکز بهزیستی پذیرش شدند/ 80 درصد کودکان کار در ایران را اتباع تشکیل می‌دهند/ پذیرش 14 هزار کودک کار در سال 98 به 7 هزار کودک در سال گذشته رسید


جیک و جیک -
حبیب‌الله مسعودی‌فرید گفت: سال 1398 حدود 14 هزار کودک کار در مراکز شبانه و روزانه پذیرش کردیم که این رقم در سال 1399 به 7 هزار رسیده است تنها دلیلش هم این است که هم ما و هم NGO ها خدمات را به منزل کودکان کار برده‌ایم مگر اینکه شرایط سختی مانند اعتیاد شدید والدین، آزار و اذیت، کودک آزاری، سوءاستفاده و... وجود داشته باشد که در این صورت کودکان را تحویل خانواده نمی‌دهیم و در مراکز نگه داری می‌کنیم.

برچسب‌ها:

790 کودک کار تهرانی مراکز بهزیستی پذیرش شدند 80 درصد کودکان کار ایران را اتباع تشکیل می دهند پذیرش 14 هزار کودک کار سال 98 هزار کودک سال گذشته رسید

به اشتراک بگذارید: